รัฐบาลจีนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ ทั้งระดับป.ตรี ป.โท และทุนฝึกอบรม

รัฐบาลจีนมอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อที่ Chongqing Technology & Business University โดยมอบให้ในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรฝึกอบรม ในทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ปริญญาตรีมูลค่า 5,000 – 17,000 หยวน/ปีการศึกษา (ประมาณ 24,000 – 82,000 บาท)

ปริญญาโทมูลค่า 6,500 – 20,000 หยวน/ปีการศึกษา (ประมาณ 31,000 – 97,000 บาท)

ทุนฝึกงานมูลค่า 4,000 – 13,000 หยวน/ปีการศึกษา (ประมาณ 19,000 – 63,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรฝึกอบรม ในทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่เป็นพลเมืองของจีน

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-อายุไม่เกิน 40 ปี

-ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศจีน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ จากรัฐบาลจีน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มการสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เรียนต่อใน Chongqing Technology and Business University

-บันทึกผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์

-แผนการศึกษา

-การตรวจร่างกาย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้โดยตรงที่สำนักงาน International Cooperation and Exchange Office ที่ CTBU

 

ปิดรับสมัคร:

30 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cscscholarship.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ