ทุนบัณฑิตศึกษา มูลค่า 400,000 บาท จัดมอบโดย Hong Kong Baptist University

HKBU School of Business มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา International Postgraduate Scholarship ทุนที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีลักษณะของผู้นำธุรกิจในอนาคต สนับสนุนให้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Hong Kong Baptist University มหาวิทยาลัยรัฐในฮ่องกง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า HK$100,000 (ประมาณ 400,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-เป็นผู้ที่มีศักยภาพโดดเด่นและสมัครเรียนเต็มเวลาจาก 1 ใน 5 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคที่อยู่ภายนอกจีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง

-มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคตที่มุ่งมั่นสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้เกิดต่อชุมชนธุรกิจ และในระดับสากล

-มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมระหว่างประเทศของ HKBU ในระยะเวลาการศึกษา

-วุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL

-ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาจะต้องส่งใบสมัครทุนการศึกษาผ่านลิงค์: iss.hkbu.edu.hk/amsappl_pg/welcome.jsf

 

ปิดรับสมัคร:

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hkbu-business-internationalscholarships.hk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ