ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ University of Adelaide

University of Adelaide มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มีความยินดีมอบทุนการศึกษา Matching Scholarship โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 15%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ ยกเว้นชาวออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนต่อใน University of Adelaide (ทั้งข้อเสนอเต็มรูปแบบและข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข) ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-เป็นนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ international.adelaide.edu.au

-ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนจึงสามารถยื่นขอทุนได้

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนการศึกษาเปิดตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

international.adelaide.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ