University of Westminster มอบทุนป.โทเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

University of Westminster มีความยินดีมอบทุนการศึกษา Tony Shaw International Students House Scholarships โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท ภายใต้ภาควิชาธุรกิจที่ University of Westminster มหาวิทยาลัยในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากลอนดอน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนา

-ได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท ภายใต้ภาควิชาธุรกิจที่ University of Westminster

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เทียบเท่าใน UK)

-มีความต้องการด้านการเงิน และมีศักยภาพในการพัฒนา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westminster.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ