15 ทุนให้นักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุนนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน IHE Delft Institute for Water Education (IHE Delft) และ Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) ที่ให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท เรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสุขาภิบาล ที่มหาวิทยาลัย IHE Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลาของหลักสูตรเท่ากับ 12 เดือน โดยจะเริ่มต้นวันที่ 23 เมษายน 2018

 

 

คุณสมบัติและมูลค่าของทุนการศึกษาจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัคร 15 คนที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน และจะเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสุขาภิบาล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพื้นฐานด้านการศึกษาและภาษาอังกฤษ จะได้รับทุนการศึกษาชั่วคราว โดยผู้สมัครจะได้รับคำแนะนำให้เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์เข้าเรียน

-การรับเข้าเรียนจะอนุมัติให้หลังจากสัมภาษณ์รอบสุดท้าย โดยพิจารณาจากความตั้งใจของผู้สมัครที่จะเรียนวิชาในหลักสูตรที่กำหนดหรือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง ผู้สมัครจึงต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการติดตามโครงการและการประกอบอาชีพด้านสุขาภิบาล

 

วิธีการสมัคร:

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.un-ihe.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ