ทุน International Freshman เรียนต่อมหาวิทยาลัย Southern California ในสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย Southern California แจกทุน The International Freshman Academic Scholarships เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย Southern California  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้านการวิจัย  อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยก่อตั้งตั้งแต่ปี 1880

ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงมีทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจชั้นนำจบการศึกษาจากที่นี่เป็นจำนวนมาก ใครที่สนใจทุนนี้ รีบเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสมัครตามรายละเอียดต่อไปนี้กันค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวนทุนทั้งหมดแตกต่างกันไป:  สนับสนุนทุนจำนวน 1/4 ถึง 1/2 ของค่าเล่าเรียน

-จำนวนทุนที่สนับสนุนแตกต่างกันไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  Southern California

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

พิจารณาจากลำดับผลคะแนน SAT ของผู้สมัคร โดยปกติแล้วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดคิดเป็น 10% แรกจากทั้งหมดในชั้นเรียน ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาจากต่างชาติที่มีวีซ่านักเรียนจึงจะสามารถสมัครขอรับทุนได้

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์และแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในเดือนธันวาคม

ส่งเอกสารสนับสนุนทั้งหมด รวมทั้งหลักฐานด้านการเงินภายในวันที่ 15 มกราคม 2018 โดยไม่ต้องมีเอกสารใบสมัครเพิ่มเติม

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.usc.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ