ทุนป.ตรี ภายใต้คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ University of Manchester

School of Electrical and Electronic Engineering ภาควิชาที่ University of Manchester มหาวิทยาลัยในแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ประกาศมอบทุนการศึกษา International Excellence Undergraduate Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 ต่อปี (ประมาณ 81,000 บาท)

-จำนวน 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนนี้เป็นทุนระดับป.ตรี ภายใต้คณะ School of Electrical and Electronic Engineering

-นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนภายในคณะที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://www.eee.manchester.ac.uk/study/

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.eee.manchester.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ