มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam)

เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562/2563 จำนวน 5 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.gov.bn

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ applyBDGS2019@mfa.gov.bn

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ