ทุนการศึกษานานาชาติ เรียนต่อมหาวิทยาลัย Westminster ประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษานานาชาติ Westminster เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนโดยมุ่งเป้าหมายไปที่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทแบบเต็มหลักสูตร เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Westminster ประเทศอังกฤษ

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน โดยจะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากลอนดอน ตลอดระยะเวลาเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทแบบเต็มหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย Westminster ทุกสาขา (ยกเว้น MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาในแถบประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

-ต้องการศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มหลักสูตรที่ มาหวิทยาลัย Westminster

-ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนหน้าในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

-มีความต้องการด้านเงินทุนและมีศักยภาพในการพัฒนา

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษาคุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องและส่งเอกสารพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยไปรษณีย์ภายในกำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

13 ต.ค. 2017 (ประจำปี) ปีการศึกษาใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดและข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ