ทุนการศึกษา Vanier Canada Graduate (Vanier CGS) มูลค่า 1.6 ล้าน เรียนประเทศแคนาดา

ทุนการศึกษา Vanier Canada Graduate (Vanier CGS)  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจและสนับสนุนนักเศึกษาระดับปริญญาเอก

รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้แคนาดาก้าวหน้าในฐานะศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในระดับสากล ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (รวมไปถึง MA / PhD หรือ MD / PhD)

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสูงสุดจำนวน 167 ทุนในทุกปี มีมูลค่า $50,000 ต่อปี (ประมาณ 1,658,249 บาท) ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก รวมไปถึงหลักสูตร MA / PhD หรือ MD / PhD ในสาขาต่อไปนี้

-health research (การวิจัยสุขภาพ)

-natural sciences and/or engineering research (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ / งานวิจัยทางวิศวกรรม)

-social sciences and/or humanities research (การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาสัญชาติแคนาดา ผู้พำนักถาวรในแคนาดา หรือนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการเสนอชื่อ

-ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษาโดยสถาบันนั้นต้องอยู่ในเครือมหาวิทยาลัยที่ได้รับโควต้าของทุน Vanier CGS

-เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็นครั้งแรก

-สามารถเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน หลังได้รับการตอบรับ โปรดทราบว่าเฉพาะปริญญาเอกของปริญญาที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทุน

-มีผลการเรียนตามค่าเฉลี่ยที่สถาบันที่เลือกเข้ารับการศึกษากำหนด

-ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่น หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครไม่สามารถสมัครโดยตรงกับโปรแกรม Vanier CGS ได้ ดังนั้น วิธีการส่งรายชื่อทำได้อยู่ 2 วิธี คือนักศึกษาแจ้งต่อคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่สถาบันที่ต้องการศึกษาถึงความประสงค์ที่จะขอทุน หรือสถาบันเป็นผู้เสนอรายชื่อและทำการติดต่อไปยังผู้ได้รับสิทธิ์การเสนอชื่อเอง

-สถาบันจะต้องส่งข้อมูลและเอกสารของนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในการเสนอชื่อภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

ก่อน 1 พ.ย. 2017 (ประจำปี)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดทุนการศึกษา

รายชื่อทุนการศึกษาในแคนาดา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ