มหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเลม มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนแก่น.ศ.ในประเทศกำลังพัฒนา

Hebrew University of Jerusalem จัดมอบทุนการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม โดยมอบแก่นักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนเต็มจำนวน: ครอบคลุมในส่วนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก การประกันสุขภาพ ค่าครองชีพรายเดือน และค่าวีซ่า แต่จะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพเบื้องต้น และเงินมัดจำค่าเล่าเรียน

-ทุนบางส่วน: จัดมอบแก่นักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาที่สามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ ได้

ทุนการศึกษาสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ หากผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

MSc Programs สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และมีศักยภาพทางด้านการศึกษา

-เป็นผู้ที่มีต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษารายละเอียดการสมัครได้จากลิงก์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

intschool.agri.huji.ac.il

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ