QS จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในเอเชีย ด้านคุณภาพบัณฑิตกับตลาดแรงงาน ประจำปี 2019

ช่วงนี้อาจพบเห็นข่าวคราวการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยๆ ซะหน่อย อย่างล่าสุดที่ทางเว็บไซต์ของเราเพิ่งนำเสนอไปจะเป็นในส่วน การจัดอันของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย ด้านอัตราการจ้างงานบัณฑิต โดยในบทความนี้เรามาดูความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานจากทางฝั่งเอเชียกันบ้าง (QS Graduate Employability Rankings 2019)

ซึ่งปัจจัยที่นำมาพิจารณามีด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ โอกาสใการเข้าถึงนักศึกษาของบริษัทผู้จ้างงาน ความสำเร็จของศิษย์เก่า การสำรวจทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิตจากทั่วโลก ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับบริษัทผู้จ้างงานจากฐานข้อมูล และอัตราการจ้างงานบัณฑิต

 

อันดับ 10 Shanghai Jiao Tong University ประเทศจีน

อยู่ในอันดับที่ 59 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 42 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 9 Zhejiang University ประเทศจีน

อยู่ในอันดับที่ 38 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 68 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 8 National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

อยู่ในอันดับที่ 33 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 7 Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

อยู่ในอันดับที่ 27 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 208 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 6 Fudan University ประเทศจีน

อยู่ในอันดับที่ 26 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 44 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 5 Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้

อยู่ในอันดับที่ 23 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 36 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 4 Peking University ประเทศจีน

อยู่ในอันดับที่ 20 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 30 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 3 University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

อยู่ในอันดับที่ 19 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 23 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 2 The University of Hong Kong ฮ่องกง

อยู่ในอันดับที่ 13 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 25 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

อันดับ 1 Tsinghua University ประเทศจีน

อยู่ในอันดับที่ 9 ของคุณภาพบัณฑิตในระดับโลก
อยู่ในอันดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

สำหรับประเทศไทยในปีนี้มีอยู่ด้วยกัน 5 สถาบันที่ติดอันดับด้านคุณภาพบัณฑิต ได้แก่

อันดับ 181-190 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 201-250 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 301-500 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 301-500 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่มา: topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ