University of Kent มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.โท มูลค่า 205,000 บาท

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน School of English Scholarships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้สนับสนุนโดย University of Kent มหาวิทยาลัยในแคนเทอร์เบอรี ประเทศอังกฤษ เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £5,000 (ประมาณ 205,000 บาท) เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ภายใต้คณะ School of English

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทภายในวันที่ 22 มีนาคม 2019 จะได้รับการพิจารณาอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงสถานะค่าธรรมเนียม สัญชาติ หรือภูมิลำเนาเดิม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ผ่านทางอีเมล

 

ปิดรับสมัคร:

22 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ