ทุนวิจัยหลังป.เอก ด้านภาษาเกาหลีศึกษา ณ University of Hawaiʻi at Mānoa

University of Hawaiʻi at Mānoa มหาวิทยาลัยในโฮโนลูลู รัฐฮาวาย จัดมอบทุนการศึกษา Postdoctoral Fellowship ทุนสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อเปิดโอกาสให้ได้สานต่องานวิจัยต่อ และเผยแพร่ผลงานของตัวเอง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงรายเดือนมูลค่า $3,750 (ประมาณ 121,000 บาท) เป็นเวลา 12 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาภาษาเกาหลีศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักวิชาการในทุกสาขาที่เกี่ยวกับภาษาเกาหลีศึกษา เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยา

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2019 และจบไม่เกิน 5 ปี

-สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีได้

-มีความสามารถในการทำงานในระดับมืออาชีพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เขียนจดหมายถึงคณะกรรมการเพื่อระบุความสนใจในตำแหน่ง

-CV

-บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

-Research statement

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ใบแสดงผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารข้างต้นไปที่อีเมล kscore@hawaii.edu

 

ปิดรับสมัคร:

14 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cksnews.manoa.hawaii.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ