แข่งขันโครงการ School Lab Thailand 2019 ชิงทุนการศึกษา+ทัศนศึกษาต่างประเทศ!!

เวทีการประกวดที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยก้าวไกลสู่สากล ทั้งยังสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน มาถึงแล้ว!!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ School Lab Thailand 2019 ชิงทุนการศึกษา และทัศนศึกษาต่างประเทศ มูลค่ากว่า 300,000 บาท

การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแสดงออกทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เยาวชนอายุ 15-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

 

กำหนดระยะเวลา:

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

– สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

– โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1414 – 1416

– โทรสาร 0 2577 9990

– Email: [email protected]

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ