4 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มอบให้โดย University of Leeds ประเทศอังกฤษ

The School of History and Institute for Medieval Studies, University of Leeds มอบทุนการศึกษาปริญญาโทจำนวน 4 ทุน ให้แก่ชาวสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ

สถาบันการศึกษาในยุคกลางนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยุคกลางจากทั่วมหาวิทยาลัยลีดส์ไปสู่สังคมนักวิชาการที่ทำงานด้านสังคม และวัฒนธรรมของยุโรป และยุโรปทั่วโลก

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องเข้าเรียนที่สถาบันภาษา IMS ก่อน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 4 ทุน

มูลค่า £14,500 หรือประมาณ 630,000 บาท (ในรูปแบบการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วนและรางวัลเงินสดบางส่วนที่มีค่าน้อยกว่ารางวัล)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท School of History and Institute for Medieval Studies

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หรือนักศึกษาต่างชาติก็สามารถสมัครได้

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองของอังกฤษเป็นอย่างน้อย หรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย

– ผู้สมัครที่เรียนหลักสูตร MA ใน the School of History and Institute for Medieval Studies ทุกหลักสูตรสามารถสมัครได้

– ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องอาศํยอยู่ในเมืองลีดส์หรือภูมิภาคเดียวกัน เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในกลุ่มของบัณฑิตศึกษา

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องเข้าเรียนที่สถาบันภาษา IMS ก่อน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาเอกสารผลการเรียนระดับปริญญาตรี 2 ชุด

– ผลงานทางวิชาการสำหรับอ้างอิง 2 งาน

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ application.leeds.ac.uk/login

และส่งไปยัง Email HistoryPGT@leeds.ac.uk

ปิดรับสมัคร:

4 พฤษภาคม 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.leeds.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ