ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท Manchester Institute of Education ประเทศอังกฤษ

The Manchester Institute of Education มอบทุนการศึกษาต่อ ป.โท ประเทศอังกฤษ ปี 2018 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (TESOL)

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิจัยของรัฐในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยการควบรวมกิจการของสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งแมนเชสเตอร์

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษจากการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) เพื่อการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 2 ทุน สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ,ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเทียบเท่า

– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

 วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายเหตุผลถึงการศึกษาต่อในแผนการเรียนที่เลือกสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาโททาง Email scholarship.seed@manchester.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

29 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

seed.manchester.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ