25 งานที่เหมาะสำหรับคนขี้อาย ตามการจัดอันดับของ O*NET จากสหรัฐอเมริกา

เพราะว่าขี้อายไม่ได้หมายความว่าไร้ศักยภาพ…

คนที่ไม่กล้าแสดงออกมักถูกละเลยจากหัวหน้างานหรือคนในออฟฟิศ โดยไม่คำนึงถึงความสามารถที่คุณมีอยู่ไม่แพ้ใคร เพียงเพราะขี้อายไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งทำงานอยู่ในมุมเงียบๆ เท่านั้นหรอกจริงมั้ย??

กระทรวงแรงงานสหรัฐมีการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงานนับร้อยๆ งานที่ดู และค้นหาหาตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนประจำปีมัธยฐานมากกว่า $ 75,000 ที่ซึ่งเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากนัก จากข้อมูลในเว็บไซต์ของ US Bureau of Labor Statistics

โดย O*NET จัดอันดับความสำคัญจาก 1 ถึง 100 จากการชอบทำงานร่วมกับคนอื่นมากกว่าที่จะอยู่คนเดียว การติดต่อการบุคคลอื่นๆ ในการทำงาน และระดับความสำคัญทางสังคม

มาดูตำแหน่งที่จ่ายเงินสูง 25 ตำแหน่ง โดยมีระดับความสำคัญทางสังคมอยู่ที่ 40 หรือต่ำกว่า

 

 

1. นักชีววิทยาโมเลกุลและเซลล์

รายได้ต่อปี : 75,150 เหรียญ (ประมาณ 2.4 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 32

 

2. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

รายได้ต่อปี: 77,810 เหรียญ (ประมาณ 2.4 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 39

 

3. นักชีวเคมีและชีวฟิสิกส์

รายได้ต่อปี: 82,150 เหรียญ (ประมาณ 2.6 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 25

 

4. วิศวกรเซลล์เชื้อเพลิง

รายได้ต่อปี: 83,590 เหรียญ (ประมาณ 2.6 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 36

 

5. ผู้ดูแลระบบเว็บ

รายได้ต่อปี: 85,240 เหรียญ (ประมาณ 2.7 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 32

 

 

 

6. วิศวกรรมชีวเวช

รายได้ต่อปี: 86,220 เหรียญ (ประมาณ 2.7 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 33

 

7. สถาปนิกฐานข้อมูล

รายได้ต่อปี: 86,510 เหรียญ (ประมาณ 2.7 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 40

 

8. นักธรณีวิทยายกเว้นนักอุตุนิยมวิทยาและนักภูมิศาสตร์

รายได้ต่อปี: 89,700 เหรียญ (ประมาณ 2.7 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 36

 

9. นักวัสดุศาสตร์

รายได้ต่อปี: 91,000 เหรียญ (ประมาณ 2.9 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 38

 

10. วิศวกรวัสดุ

รายได้ต่อปี: 91,310 เหรียญ (ประมาณ 2.9 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 35

 

 

11. สถาปนิกออกแบบเรือ

รายได้ต่อปี: 93,350 เหรียญ (ประมาณ 2.9 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 40

 

12. วิศวกรรมการเดินเรือ

รายได้ต่อปี: 93,350 เหรียญ (ประมาณ 2.9 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 40

 

13. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

รายได้ต่อปี: 95,900 เหรียญ (ประมาณ 3 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 35

 

14. วิศวกรระบบ Nanosystems

รายได้ต่อปี: 95,900 เหรียญ (ประมาณ 3 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 39

 

15. สถิติ

รายได้ต่อปี: 97,070 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 34

 

 

16. วิศวกร Microsystems

รายได้ต่อปี: 97,300 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 40

 

17. วิศวกร Photonics

รายได้ต่อปี: 97,300 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 40

 

18. นักพัฒนาซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชัน

รายได้ต่อปี: 98,260 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 33

 

19. นักเศรษฐศาสตร์

รายได้ต่อปี: 99,180 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 35

 

20. นักเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

รายได้ต่อปี: 99,180 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 33

 

 

21. นักดาราศาสตร์

รายได้ต่อปี: 104,100 เหรียญ (ประมาณ 3.3 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 24

 

22. นักคณิตศาสตร์

รายได้ต่อปี: 111,110 เหรียญ (ประมาณ 3.5 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 32

 

23. นักฟิสิกส์

รายได้ต่อปี: 111,580 เหรียญ (ประมาณ 3.5 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 37

 

24. วิศวกรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

รายได้ต่อปี: 111,730 เหรียญ (ประมาณ 3.5 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 21

 

25. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ

รายได้ต่อปี: 119,850 เหรียญ (ประมาณ 3.8 ล้านบาท)

ระดับความสำคัญทางสังคม: 40

 

 

ที่มา time.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ