ทุนปริญญาโท University College Cork เรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศไอร์แลนด์

University College Cork มหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาในหลักสูตร School of Languages, Literatures and Cultures Excellence Scholarship ในระดับปริญญาโท โดยผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานี้แต่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตร MA in Languages and Cultures และ MA in Translation Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่าในวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา

-สมัครผ่านเว็บไซต์ PAC โดยพิจารณามอบทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการเขียนและการพูด

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเอกสารผ่านอีเมล sllc-at-ucc.ie ภายในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน

 

ปิดรับสมัคร:

8 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ucc.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ