การฝึกอบรม SCHUMAN ในรัฐสภายุโรป สำหรับเยาวชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

รัฐสภายุโรป ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานในสำนักงานเลขาธิการในหลายรูปแบบ โดยจะเปิดรับผู้สมัครทุกรายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์ การเมือง ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศมาเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม “Schuman” คือการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถเสริมความรู้ที่ได้รับในระหว่างการศึกษาและเพื่อทำความคุ้นเคยกับกิจกรรมของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสภายุโรป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ไม่ได้ระบุ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

– สามารถตอบสนองความต้องการของภาษาที่กำหนดได้

– มีหลักฐานยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย

– ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าไม่เคยก่อคดีอาชญากรรม

– ไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานนานกว่า 2 เดือนติดต่อกัน ภายในสถาบันหรือหน่วยงานของสหภาพยุโรป

– ไม่เคยเข้าฝึกงานในช่วง ปี 3 – 4 ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

 

วิธีการสมัคร:

สามารถทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ ดูที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ภายในเดือนพฤศจิกายน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ