การสื่อสารวิทยาศาสตร์ : คอร์สเรียนสำหรับนักวิจัยเพิ่มตัวช่วยให้งานของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงาน (ในสายวิทยาศาสตร์) การทำวิจัยถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อให้คุณสามารถทำงานวิจัยได้อย่างราบรื่น โดดเด่นน่าสนใจ วันนี้เรามีตัวช่วยที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์แสนสนุกจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝาก

 

 

ชื่อวิชา:

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication)

 

เนื้อหาในรายวิชานี้:

– ทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์

– เกี่ยวกับงานวิจัยและผลงานของตนเอง

– ยกตัวอย่างประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคม

– วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล

– ศึกษาเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์

– เรียบเรียงเนื้อหา และนำเสนอ-วิพากษ์ข้อมูล

– ผ่านสื่อต่างๆ โดยเน้นทางสื่อออนไลน์

 

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี:

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการใช้เหตุผล

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การสื่อสารวิทยาศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ