ทุนจาก UNICRI และ UPEACE สนับสนุนค่าเล่าเรียนป.โท ด้าน Crime & Justice

สมัครได้แล้ววันนี้สำหรับทุนระดับปริญญาโทอย่าง LL.M. in Transnational Crime and Justice จาก United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute และ University of Peace

โดยเฉพาะสำหรับผู้สมัครที่เชี่ยวชาญด้าน กฎหมายระหว่างประเทศ, สันติภาพและความขัดแย้ง, อาชญากรรมข้ามชาติ, กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้าน Transnational Crime and Justice

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องศึกษาจบระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย, รัฐศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สังคมศาสตร์, อาชญวิทยา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความเข้าใจด้านการสืบสวน, การตัดสินคดีอาชญากรรม, การทำงานของศาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีผลวัดระดับคะแนนทางภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น TOEFL iBT 90 หรือ IELTS 6.5 เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

– Resume

– ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

6 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unicri

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ