เรียนต่อเดนมาร์ก : เมืองประวัติศาสตร์ไวกิ้งและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์

เดนมาร์กเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย ถึงอย่างนั้นก็ยังเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่น่าประทับใจ

 

 

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมสูงที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไวกิ้งที่สำคัญ สำหรับผู้ที่สนใจ คุณจะพบว่ามีพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์มากมายให้เยี่ยมชมเพื่อศึกษา

 

ระบบอุดมศึกษาในเดนมาร์ก:

เดนมาร์กใช้ระบบการศึกษาสามระดับคือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งบางแห่งเปิดสอนเฉพาะปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนทั้งตรีและโท มีหลายหลักสูตรให้เลือกสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนต่อ

 

สถาบันการศึกษาระดับสูงในเดนมาร์กเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเกือบ 200 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาทั้งมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม

นอกจากนี้ ที่นี่ยังส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเชื่อมั่นในประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นมากกว่าทฤษฎี จึงทำการสอนให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานเป็นทีม

 

 

มหาวิทยาลัยในเดนมาร์ก :

มีสถาบันการศึกษาระดับสูงกว่า 40 แห่งในเดนมาร์กและอีกหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
มีมหาวิทยาลัย 8 แห่งเปิดสอนสาขาการศึกษาที่หลากหลายและสาขาอื่นๆ ที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีหรือธุรกิจ

 

สถาบันระดับมหาวิทยาลัย 13 แห่งมีความเชี่ยวชาญในทุกระดับของสาขาศิลปะการแสดง การออกแบบและสถาปัตยกรรม วิทยาลัย 4 ใน 11 แห่งยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและ 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีหลักสูตร MBA

 

ค่าเล่าเรียนและระยะเวลาของโปรแกรม:

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดในเดนมาร์กนั้นฟรีสำหรับนักเรียนจากประเทศในกลุ่ม EU / EEA

นักเรียนจากประเทศอื่นๆ นอกจากนี้จะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนประมาณ 6,000 ถึง 16,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 209,000 – 558,000 บาท) อย่างไรก็ตามมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนจำนวนมาก เช่นทุน Erasmus Mundus ซึ่งจะมอบให้กับนักเรียนทุกคนสำหรับหลักสูตรปริญญาโทโดยเฉพาะ และทุน Fulbright

 

หลักสูตรปริญญาโทเกือบทุกหลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยหลักสูตรทางเทคนิคที่มุ่งเน้นการวิจัยบางอย่างจำเป็นต้องมีวิทยานิพนธ์นอกเหนือจากงานหลักสูตร ทำให้ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า

เดนมาร์กเป็นประเทศที่ค่าครองชีพค่อนข้างแพงเนื่องจากมาตรฐานการครองชีพที่สูง ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 800 – 1,100 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 27,800 – 38,200 บาท) สำหรับค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ปีการศึกษา:

ปีการศึกษาในประเทศเดนมาร์กจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ทั้งยังแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนแม้ว่าบางโรงเรียนจะแบ่งเป็น 4 ภาคเรียนบ้างก็ตาม

โดยปกติภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการสอบในเดือนมกราคมและภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมและจะมีการสอบในเดือนมิถุนายน

 

ข้อกำหนดในการขอวีซ่า:

นักเรียนจากประเทศนอกเขต EU / EEA จะต้องตรวจสอบว่าประเทศของตนเองได้รับสิทธิ์ในการขอวีซ่าหรือไม่ โดยนักเรียนที่ต้องการวีซ่าสามารถสมัครได้ที่สถานทูตเดนมาร์ก หรือสถานกงสุลในประเทศของตน

 

นอกจากนี้นักเรียนที่จะศึกษาในเดนมาร์กเกินสามเดือนจะต้องได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก่อนที่จะเดินทางมาถึงเดนมาร์ก ทั้งยังควรใช้ใบอนุญาตผู้พำนักสำหรับหลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้ว

 

เดนมาร์กมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมน่าสนใจมากมายให้นักศึกษาได้เลือกสรรตามความสนใจ ตั้งแต่หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สวน และปราสาทโบราณ ไปจนถึงสวนสัตว์และสวนสนุกที่ทันสมัย เช่น เลโก้แลนด์ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองหลวงด้านการทำอาหารของสแกนดิเนเวียอีกด้วย

 

ที่มา:  masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ