ประกวดโครงงาน “นักวิทย์รุ่นเยาว์” ชิงทุนการศึกษาพร้อมเป็นตัวแทนไปแข่งที่สหรัฐฯ

โอกาสสำหรับน้องๆ วัยมัธยมที่มีความฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย รวมทั้งต้องการสร้างชื่อเสียงด้วยผลงานที่สร้างสรรค์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019
งานนี้นอกจากทุนการศึกษาที่จะได้รับแล้ว ยังได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันประกวดโครงงานนานาชาติ Intel ISEF 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2019 มี 2 ขั้นตอนหลักๆ (โดยย่อ) ดังนี้

– ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเยาวชน (นักเรียน/ผู้เข้าแข่งต้องทำทุกคน คุณครูไม่ต้องลงทะเบียน นักเรียนที่เคยลงแล้วไม่ต้องลงซ้ำ เพียงแค่เข้าระบบมาอัฟเดทสถานะการศึกษาเท่านั้น)

– ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อนร่วมทีม และคุณครูที่ปรึกษาไม่ต้องลงทะเบียน)
YSC 2019 ปีนี้ เปิดรับส่งโครงงานทาง Online เท่านั้น รอบแรกไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารใดๆ มาที่ศูนย์ประสานงาน

 

สาขาที่เปิดแข่งขัน

– ชีววิทยา (Biology)

– เคมี (Chemistry)

– คอมพิวเตอร์ (Computer)

– วิศวกรรม (Engineering)

– วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

– คณิตศาสตร์ (Mathematics)

– วัสดุศาสตร์ (Material Science)

– ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy, and Astronomy)

 

กำหนดระยะเวลา

ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการทางออนไลน์ได้ที่ www.nectec.or.th/sims ระหว่าง 1 กันยายน – 29 กันยายน 2561 (ปิดรับ 17.00 น.)

 

ประกาศข้อห้ามต่างๆ

– ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่ต้องใช้ biosafety level BSL-3 หรือ BSL-4 โดยใช้หลักการ biosafety level ตามแบบมาตรฐานนานาชาติ

– ห้ามงานที่ก่อให้เกิดเชื้อต้านยาเพิ่มขึ้น (เช่นเพิ่มการต้านยาจาก 1 ตัวยาเป็น 2 ตัวยา)

– ห้ามงานที่ก่อให้เกิดแอลกอฮอล์เพื่อการกิน หรือ ยาเสพติดร้ายแรง

– ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพที่สามารถใช้ทำเป็นอาวุธได้ (biological agents)

– ห้ามการทดลองที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความเจ็บปวดกับคน ห้ามงานที่ผิดกฏหมาย

– ห้ามโครงงานที่มีการฆ่าสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง

– ห้ามโครงการที่ทดลองกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร

– ห้ามโครงงานที่ใช้เลือดมนุษย์ประกอบการทดลอง หรืออาจทำได้หากได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร

– ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับระเบิดและดินปืน (explosive materials) อาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมายงานที่ใช้สารกัมมันตรังสี หรืออาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก YSC Fair Director เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้กฏหมาย

 

กรณีมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน

โปรดแจ้งปัญหาของท่านที่เมนู รายการแจ้งปัญหาในระบบ SIMS พร้อมระบุปัญหา และสิ่งที่ต้องการแก้ไขมาให้ชัดเจน www.nectec.or.th/sims/login/index.php

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/groups/YSCThailand

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ