ทุน SEAMEO RELC ประจำปี 2563 เพื่อเข้าร่วมอบรมที่ประเทศสิงคโปร์

ทุนซีมีโอ เรลค์ SEAMEO RELC เป็นทุนสำหรับครูและอาจารย์ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น เพื่อเข้าร่วมอบรมที่ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเข้าร่วมอบรมสำหรับครูและอาจารย์ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 6 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับเข้าร่วมอบรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ครูและอาจารย์ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น

2. มีคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไปหรือ TOEFL 550/213/79 หรือ CU-TEP 65

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดและวิธีการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

25 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ