โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) แลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ เปิดรับสมัครแล้ว!!

โอกาสดีๆ มาแล้ว!! สำหรับน้องๆ ม.ปลายที่สนใจทุนแลกเปลี่ยน เรามีโครงการดีๆ มาแนะนำ นั่นก็คือ “โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 25 วัน

น้องๆ ที่ได้รับเลือก 5 คน จะได้เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเพื่อนๆ จากประเทศอาเซียน เพื่อร่วมสำรวจความท้าทายที่อาเซียนและสหรัฐฯ กำลังเผชิญร่วมกัน และจะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอีกด้วย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เกิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2547

-มีสัญชาติไทย (ผู้สมัครที่ถือสัญชาติไทยและสหรัฐฯ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

-กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือปีการศึกษาหลังจากนั้น

-มีทักษะภาษาอังกฤษดี

-ได้รับอนุญาตจากทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัคร (PDF 934KB) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ และสำเนาผลการเรียนล่าสุด ส่งมาที่อีเมล์ [email protected] พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า

“SEAYLP_ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร” ภายในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำหรับจดหมายแนะนำ (letter of recommendation) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ พร้อมกับใบสมัคร (รูปแบบจดหมายอยู่หน้า 7-10 ของใบสมัคร) เป็นจดหมายจากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และจากอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าที่หน้าที่ของโรงเรียน อีก 1 ฉบับ

ผู้สมัครยังสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม “2019 Southeast Asia Youth Leadership Program”
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

**กรุณาส่งใบสมัครด้วยเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาถึงฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ภายในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และไม่รับใบสมัครที่นำมายื่นด้วยตนเอง**

 

ปิดรับสมัคร:

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov

 

ที่มา:  U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ