สาระน่ารู้: ภาษาอะไรบ้างที่ถูกใช้เป็นภาษาที่สองของแต่ละประเทศทั่วโลก??

สิ่งที่จะได้เห็นกันวันนี้คือแผนที่ที่แสดงภาษาที่ถูกใช้เป็นภาษาที่สองของเกือบทุกประเทศในโลก เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนภาษา รวมถึงเก็บข้อมูลว่าประเทศที่ชอบนั้นมีประวัติความเป็นมา การล่าอาณานิคม รวมถึงแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานในอดีตเป็นอย่างไร เช่น ภาษาโปแลนด์ในสหราชอาณาจักร หรือภาษาสเปนในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ภาษาที่เปิดเผยในแผนที่นั้นจะถูกจัดกลุ่มและกำหนดรหัสสีตามตระกูลภาษา หรือภาษาที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน ดังนี้

 

 

และแบ่งตามแต่ละทวีปทั่วโลกได้ดังนี้

 

#1 ทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง

 

#2 ทวีปแอฟริกา

 

#3 ทวีปยุโรป

 

#4 ทวีปอเมริกาเหนือ

 

#5 ทวีปอเมริกาใต้

 

#6 ทวีปอเมริกากลาง

 

#7 แผนที่ภาษาจากทั่วโลก

 

#8 สรุป

 

จากแผนที่จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษครองตำแหน่งเป็นภาษาที่สองที่ถูกใช้มากที่สุดทั่วโลกโดยมีถึง 55 ประเทศ ตามมาด้วยภาษาฝรั่งเศสเป็นอันดับ 2 จาก 14 ประเทศ และรัสเซียเป็นอันดับ 3 จาก 13 ประเทศตามลำดับ โดยเป็นข้อมูลจากทาง CIA และอินโฟกราฟิกสวยๆ จากทาง movehub ช่างเป็นเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจ :D

 

ที่มา: movehubahtaitay

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ