สาระน่ารู้: ภาษาที่ถูกใช้เป็น “ภาษาที่สอง” มากที่สุดในแต่ละทวีป คืออะไรนะ?

แม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ แต่ในจำนวนนั้น...

October 19, 2020 3 Mins Read
25 Views