โครงการสำหรับนักวิจารณ์ภาพยนตร์รุ่นเยาว์​ เข้าร่วมเทศกาลหนัง IFFR 2021 ที่เนเธอร์แลนด์

Trainee Programme for Young Film Critics คือโครงการฝึกงานสำหรับนักวิจารณ์ภาพยนตร์รุ่นเยาว์...

October 19, 2020 2 Mins Read
102 Views