ทุนเฟมินิสต์รุ่นใหม่ Seed fund for Young Feminists ทุนละ 2,000 – 8,000 บาท

อีกหนึ่งทุนในประเทศที่น่าสนใจ กับทุน ‘ทุนเฟมินิสต์รุ่นใหม่ Seed fund for Young Feminists’ สำหรับผู้หญิง เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล นอนไบนารี เควียร์ เกย์ฟิมิสต์ที่ต้องการขับเคลื่อนประเด็นเฟมินิสต์ ความเป็นธรรมทางเพศ เสรีภาพ และประชาธิปไตย

การขอทุนสามารถเป็นรูปแบบกลุ่ม หรือ เดี่ยวก็ได้ ไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม โดยงบประมาณที่ใช้มีขนาดตั้งแต่ 2,000 – 8,000 บาท (ขยายจาก 7,000 บาทตามโปสเตอร์) จำนวน 7-12 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

7-12 ทุน ทุนละ 2,000 – 8,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– โครงการขนาดเล็กที่อยากเปิดพื้นที่ให้กับ ผู้หญิง เลสเบียน ไบเซ็กชวล ทอม ทรานส์แมน นอนไบนารี เควียร์ และเกย์เฟมินิสต์ ให้มีงบประมาณในการขับเคลื่อนประเด็นด้านเฟมินิสต์ ความเป็นธรรมทางเพศ เสรีภาพ และประชาธิปไตย

– มีโควต้าให้สำหรับผู้ชายเพียง 1 ทุนเท่านั้น เนื่องจากทุนมีอยู่อย่างจำกัด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบเสนอโครงการ ตัวอย่างดังด้านล่างนี้

ชื่อโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ/ชื่อกลุ่ม
ช่องทางการติดต่อ (เบอร์โทร/อีเมล์)
รายชื่อสมาชิกร่วมจัด
ที่มาของปัญหาที่ทำให้อยากทำกิจกรรมนี้
วัตถุประสงค์ (อยากให้เกิดอะไรขึ้นในระดับกิจกรรม)
เป้าหมายมุ่งหวังในระยะยาว (เราอยากเห็นอะไรในแนวทางการทำงานแบบนี้)
วิธีการจัดทำ
ศักยภาพที่มี
ศักยภาพและข้อมูลที่ต้องการให้คณะผู้หญิงปลดแอกร่วมแลกเปลี่ยนหรือช่วยส่งเสริม
งบประมาณที่ต้องการใช้

 

วิธีการสมัคร:

สามารถส่งแบบเสนอโครงการมาที่ womenfd2020@gmail.com หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ twitter @womenfreedomth เพจ Facebook ผู้หญิงปลดแอก โดยสามารถส่งโครงการเข้ามาได้จนกว่าทุนจะหมด (ไม่มีหมดเขตรับสมัคร)

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่มีหมดเขตรับสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

womenfreedomth

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ