ทุนเต็มจำนวน 2 ปีจาก Seoul National University ระดับป.โท และป.เอก

เปิดรับสมัครแล้ว!! กับปีการศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิที่ Seoul National University โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกอีกด้วย!!

โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเป็นเวลา 2 ปี ในสาขาทุกวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเป็นเวลา 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Humanities

– Social Sciences

– Natural Sciences

– Business Administration

– Agriculture

– Life Sciences

– Education

– Human Ecology

– Public Administration

– Environmental Studies

– International Studies

– Engineering

– Medical Sciences

– Arts

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครและผู้ปกครองของผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองของประเทศเกาหลีใต้

– ผู้สมัครต้องสมัครในระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

– มีผลวัดระดับภาษาตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Personal Statement and Study Plan

– Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาหลักฐานจบการศึกษา

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาเอกสารระบุสัญชาติอย่างเป็นทางการของผู้สมัคร

– สำเนาเอกสารระบุสัญชาติอย่างเป็นทางการของผู้ปกครอง

– สำเอกสารอย่างเป็นทางการระบุความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับผู้ปกครอง

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

en.snu.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ