Silk Air เปิดรับสมัครลูกเรือชาย-หญิง ประจำปี 2018 (Walk-in เท่านั้น)

สายการบินซิลค์แอร์ (Silk Air) เป็นสายการบินลูกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) ให้บริการเส้นทางบินไปยัง 54 เมืองใน 16 ประเทศของทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย มีฐานบินหลักที่ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์

สายการบินซิลค์แอร์ประกาศรับสมัครลูกเรือประจำปี 2018 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีผลคะแนน GCE ‘O’ Level หรือ GCE ‘N’ Level

-เพศหญิงส่วนสูง 158 ซม. ขึ้นไป

-เพศชายส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครสอบที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ กรอกใบสมัครได้ที่ www.silkair.com

-ภาพขนาดเท่าพาสสปอร์ต 2 ภาพ

-เอกสารรับรองวุฒิจบการศึกษา

-บัตรประจำตัวประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองที่ Changi Airport Terminal 2, SilkAir Cabin Crew Office, #037-042, Singapore 918643 (แผนที่) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2018 เวลา 9:00 am. และ 2:00 pm. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.flygosh.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ