Walt Disney รับสมัครฝึกงานด้าน Imagineering Master Planning ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2018

Disney กำลังมองหา Master Planning Intern เพื่อทำงานในแผนกที่ให้บริการด้านการวางแผนที่ดินและเมือง ให้ความรู้ รวมทั้งแจ้งคู่ค้าทางธุรกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้นำด้านผลงานทั่วโลก

ผู้ฝึกงานต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในขณะที่ยื่นใบสมัคร นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฝึกงานนี้ได้

 

 

ทุนการศึกษา:

– ไม่ระบุจำนวนผู้รับสมัคร

– การฝึกงานครั้งนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

วันที่โดยประมาณของการฝึกงานนี้คือเดือนพฤษภาคม / มิถุนายน 2018 ถึงกันยายน 2018

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฝึกงานนี้ได้

– ต้องเข้าเรียนในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดยใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั้นเรียนในภาคการศึกษา / ไตรมาส (ฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูใบไม้ร่วง) ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานหรือต้องจบการศึกษาจากวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

– หรือกำลังเข้าร่วมโครงการ Disney College Program หรือ Disney Professional Internship

– ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

– ต้องยังไม่จบการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งปี ในการฝึกงานหรือโครงการของดิสนีย์

– ต้องมีสิทธิ์ทำงานที่ไม่จำกัด

– ต้องมีความพร้อมในการทำงานเต็มรูปแบบ

– ต้องสามารถเดินทางไปยังที่ทำงานได้

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ