ทุนเต็มจำนวนจาก SIM Global Education ศึกษาต่อหลักสูตร Diploma ที่สิงคโปร์

SIM Global Education มหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ถือเป็นมหาวิทยาลัยหัวสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งสิงคโปร์ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับโลก

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา SIM GE Diploma Scholarship แบบเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Diploma Degree ในปีการศึกษา 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับ Diploma Degree ในสาขาวิชาดังนี้

– Diploma in Accounting

– Diploma in Banking & Finance

– Diploma in International Business

– Diploma in Management Studies

– Diploma in Information Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำหรับนักศึกษานานาชาติเท่านั้น

– สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมปลายหรือหลักสูตร Year 12 เท่านั้น

– สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร Diploma ของ SIM Global Education ตามรายชื่อหลักสูตรที่ทางทุนกำหนดเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

สามารถสอบถามรายละเอียดด้วยการกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– เปิดเทอมรอบเมษายน 2564 สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

– เปิดเทอมรอบตุลาคม 2564 สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

hands-on

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ