6 คำถามฝึกเขียนเรียงความ IELTS ในหัวข้อ ‘Government & Politics’

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรื่อง “Government & Politics” หรือรัฐบาลและการเมือง ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นประเด็นสำคัญในบ้านเราในปัจจุบัน

วันนี้เราจึงมี 6 หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลและการเมือง เพื่อฝึกทำข้อสอบเรียงความภาษาอังกฤษอย่าง IELTS ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอข้อสอบแนวนี้ในห้องสอบก็ได้นะ! :D

 

 

#1 “รัฐบาลควรตัดสินใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนหรือประชาชนควรตัดสินใจด้วยตนเอง?”

 

#2 “รัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อพลเมืองของตนในการดูแลความปลอดภัย ดังนั้นบางคนจึงคิดว่ารัฐบาลควรเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการคุ้มครอง และลดการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทางสังคม คุณเห็นด้วยในระดับใด?”

 

#3 “บางคนคิดว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบต่ออัตราที่เด็กเผชิญโรคอ้วนเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในขณะที่บางคนคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครอง จงอภิปรายทั้งสองประเด็นและแสดงความคิดเห็นของคุณ”

 

#4 “บางคนคิดว่ารัฐบาลควรให้เงินกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น ศิลปิน และนักดนตรี คุณเห็นด้วยในระดับใด?”

 

#5 “รัฐบาลควรลดงบประมาณด้านศิลปะเพื่อจัดสรรเงินให้กับการศึกษามากขึ้น คุณเห็นด้วยในระดับใด?”

 

#6 “บางคนคิดว่ามีเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมได้ ในขณะที่บางคนคิดว่าแต่ละบุคคลก็สามารถมีอิทธิพลได้เช่นกัน คุณมีความคิดเห็นอย่างไร?”

 

ติดตามไว้ให้ดี!! อยากได้หัวข้อในประเด็นไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ เราจัดให้แน่นอน ^^

 

ที่มา: ieltsliz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ