ทุนการศึกษาจาก Qatar University ระดับป.ตรี & สูงกว่าป.ตรี ที่ประเทศกาตาร์

Qatar University Scholarship คือทุนการศึกษาจาก Qatar University สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ที่ประเทศกาตาร์

ถือเป็นทุนการศึกษาโดยตรงจากทางมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่โดดเด่น โดยนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้ พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ยกเว้นค่าเล่าเรียน

– มีที่พักจากทางมหาวิทยาลัยให้

– ยกเว้นค่าหนังสือ

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รายปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่สมัคร

– รายละเอียดระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่!

– รายละเอียดระดับสูงกว่าปริญญาตรี คลิกที่นี่!

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบรับรองผลการเรียนของวุฒิการศึกษาล่าสุด

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– ระดับปริญญาตรี ปิดรับสมัคร 3 พฤศจิกายน 2020

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

qu.edu.qa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ