ทุนรัฐบาล SINGA สนับสนุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท เรียนต่อสิงคโปร์ ปี 2023 สูงสุด 240 ทุน!!

SINGA เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโทที่ต่อยอดไปยังปริญญาเอก

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่จะสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมูลค่าอาจแตกต่างไปตามนโยบายแต่ละปี อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนต่อยังประเทศที่มีมาตรฐานติดอันดับโลก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Singapore International Graduate Award (SINGA)

สาขาที่กำหนด : ชีวการแพทย์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์กายภาพ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หรือปริญญาโทที่ต่อยอดไปยังปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้

* ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

* เบี้ยเลี้ยงรายเดือน แรกเริ่ม 2,200 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 54,900 บาท) เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจะเพิ่มเป็น 2,700 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 67,500 บาท)

* ตั๋วเครื่องบินมูลค่าสูงสุด 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 37,500 บาท)

* ค่าใช้จ่ายในครั้งแรก (จ่ายครั้งเดียว) มูลค่า 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 25,000 บาท)

จำนวนทุน : 240 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

– เป็นผู้ที่มีในรักในการวิจัย และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งในการเขียนและการพูด

– มีผลสอบ GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE ตามที่กำหนด

– มีใบรับรองหรือหนังสือแนะนำที่ดีจากสถาบันทางการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มิถุนายน 2022 (ตามเวลาสิงคโปร์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Singapore Government Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ