ทุน Turkey Government Success 2022 สนับสนุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี โท เอก สูงสุด 1 ปี

Turkey Government Success Scholarship เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตุรกีซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้เข้าถึงการเรียนต่อที่ตุรกีแบบไร้ข้อจำกัด

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ดูแลและจัดการโดย Turkiye Burslari ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทุนที่ให้การสนับสนุนมากที่สุดที่ในตุรกีเลยทีเดียว

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Turkiye Burslari

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนเต็มจำนวน ทั้งค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงรายเดือน แบ่งออกเป็นดังนี้

* ระดับปริญญาตรี : 450 TL ต่อเดือน (ประมาณ 964 บาท)

* ระดับปริญญาโท : 600 TL ต่อเดือน (ประมาณ 1,300 บาท)

* ระดับปริญญาเอก : 900 TL ต่อเดือน (ประมาณ 1,900 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– รับสมัครนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

– ผู้สมัครที่เรียนในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชฯ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไปจึงจะสมัครได้

– ระดับปริญญาตรีต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00

– ระดับปริญญาเอกต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50

– ต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

* โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้ดี เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยให้ต้องปฏิบัติไม่อย่างนั้นใบสมัครของคุณอาจถูกยกเลิก

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Turkey Government Success Scholarship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ