ทุน SINGA ศึกษาต่อป.เอกที่ A*STAR, NUS, NTU และ SUTD ประเทศสิงคโปร์

ทุน Singapore International Graduate Award หรือที่รู้จักสั้นๆ ว่าทุน SINGA เป็นทุนจากประเทศสิงคโปร์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

โดยทุนนี้ยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบัน A*STAR, National University of Singapore, Nanyang Technological University และ Singapore University of Technology and Design ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุน และรายละเอียดการรับสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนถึง 4 ปี ครอบคลุมค่าเทอม, ค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบิน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอกในคณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ชื่นชอบการทำงานวิจัย และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดและการเขียนในระดับดีมาก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– พาสปอร์ต

– รูปขนาดพาสปอร์ต

– ทรานสคริปท์

– ผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.a-star.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ