กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาล 10 อัตรา!

ร่วมทำงานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แล้ววันนี้! เพราะขณะนี้ทางกรมฯ ได้ประกาศรับบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยเปิดรับสมัครถึง 6 ด้าน รวมแล้วกว่า 10 อัตรา สมัครด่วนถึงวันที่ 3 มีนาคมนี้! รายละเอียดการเปิดรับสมัครมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ด้านธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

2. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน: 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกัน

 

4. ด้านการจัดการงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 

5. ด้านวิศวกร

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับเดียวกัน

 

6. ด้านการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกัน

 

ระยะเวลาจ้าง:

7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563)

 

หลักฐานการสมัคร:

– สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

*พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นสมัครได้ทางอีเมล kaset.dgr63@gmail.com

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ