สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงานกว่า 60 ตำแหน่ง

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่มาถึงแล้ว ขณะนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานหลายอัตรา รวมทั้งสิ้นกว่า 60 ตำแหน่ง

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

3. วิศวกรสารสนเทศ

4. เจ้าหน้าที่การเงิน

5. เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดหา (Modern Trade)

6. Programmer – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย

7. วิศวกรบริหารทรัพยากรน้ำ

8. วิศวกร

9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการ

10. ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

11. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D)

12. ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจจัดจำหน่าย

13. พนักงานขายสาขาฉะเชิงเทรา

14. พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

15. พนักงานขายสาขาร้อยเอ็ด

16. พนักงานขายสาขาหนองบัวลำภู

17. พนักงานขายสาขาชัยนาท

18. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

19. เลขานุการฝ่ายบริหาร

20. เจ้าหน้าที่บัญชี

21. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเครือข่ายเพื่อสังคม

22. Sales IT Solution Manager

23. ผู้บริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม

24. ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา

25. วิศวกรเครื่องกล

26. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

27. เจ้าหน้าที่บุุคคล

28. ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน

29. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

30. แคชเชียร์ (ร้าน EST.33 สาขา The Up พระราม3)

31. Key Account Executive – Modern Trade

32. เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)

33. เจ้าหน้าที่บริหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (ช่องทางTT)

34. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

35. Shift Supervisor

36. ผู้จัดการแผนกโรงไฟฟ้า

37. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

38. Business Application support (SAP FI-CO)

39. Data Analyst(BI Officer)

40. เจ้าหน้าที่บุคคล

41. บาร์เทนเดอร์ ร้าน EST.33 สาขา Singha Complex ด่วนมาก!

42. ผู้จัดการ ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)) ด่วนมาก!!!

43. ผู้จัดการ ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) ด่วนมาก!!!

44. วิศวกร ระบบควบคุม

45. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย

46. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประสานงานการกีฬา)

47. ช่างซ่อมบำรุง

48. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(ช่องทางพิเศษ)

49. Packaging Officer

50. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

51. วิศวกรไฟฟ้าควบคุม

52. วิศวกรระบบควบคุม

53. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง

54. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)

55. นักวิจัยข้อมูลการตลาด (Alcohol)

56. Trade Marketing Supervisor

57. Assistant Brand Manager (Copper)

58. เลขานุการ

59. Graphics Designer

60. บาร์เทนเดอร์ ร้าน EST.33 สาขา The Up (พระราม 3) ด่วนมาก!

61. บาร์เทนเดอร์ ร้าน EST.33 สาขา Singha Complex

62. ผู้จัดการแผนกภาษีสรรพสามิตและภาษีที่ดิน

63. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

64. Venture Capital Manager

 

สวัสดิการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

-เวลาทำงานวันละ 7 ชั่วโมง เนื่องจากทางองค์กรเห็นความสมดุลของเวลาทำงาน และเวลาส่วนตัวของพนักงานจึงกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานเพียง วันละ 7 ชั่วโมง

-Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เพื่อให้พนักงานได้มีเงินสะสมเมื่อออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุงาน โดยบริษัทสมทบเงินให้กับพนักงานสูงสุด 10% นับตั้งแต่วันแรกที่ผ่านทดลองงาน

-วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) พนักงานสามารถสะสมวันหยุดได้ 1 เท่าของจำนวนวันหยุดที่พนักงานได้รับ

-การตรวจสุขภาพประจำปี

-เงินเบิกล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน (IOU)

-ทุนการศึกษาบุตร

-ทุนการศึกษาปริญญาโท

-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

-เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว

-ชุดยูนิฟอร์ม

-New Year Gift

-งานวันครอบครัวสิงห์

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและการสมัครได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

career.boonrawd.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ