Schwarzman Scholars ทุนเรียนต่อป.โท ที่ Tsinghua University ในปักกิ่ง

Schwarzman Scholars ทุนที่ได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสามารถทางวิชาการ เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปีที่ Tsinghua University ในปักกิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางไป-กลับจากปักกิ่ง การศึกษาดูงานในประเทศ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น การประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 4,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 127,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Public Policy, Economic and Business, International Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

-อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 29 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคมของปีที่ลงทะเบียน Schwarzman Scholars

-ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากการสอนทั้งหมดจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ และจำเป็นต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

– TOEFL PBT คะแนนขั้นต่ำ 600

– TOEFL iBT คะแนนขั้นต่ำ 100

– IELTS คะแนนขั้นต่ำ 7

ข้อกำหนดทางภาษานี้ได้รับการยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยสองปี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารที่จำเป็นภายในกำหนดเวลา รายละเอียดการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

26 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

schwarzmanscholars.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ