ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 19 เปิดรับน้องๆ ม.ปลายเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน

มาแล้ว! กิจกรรมสำหรับน้องๆ ผู้มีความสนใจในเรื่องของรัฐศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้เรื่องราวผ่านการทํากิจกรรมรูปแบบต่างๆ อาทิ การทํากิจกรรมในรูปแบบกลุ่มย่อย การฟังบรรยายทางวิชาการ การชมภาพยนตร์และอภิปรายบทเรียนจากภาพยนตร์ การตั้งคําถามกับตนเอง และการเล่นกิจกรรมสถานการณ์จําลอง (simulation)

รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทําความรู้จัก แลกเปลี่ยนทัศนะ และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์กับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์ รวมถึงวิทยากรและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลาย

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่จำกัดจำนวน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี แต่มีค่ามัดจำ 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก และจะได้รับคืนในวันสุดท้ายของโครงการ)

 

หมดเขตรับสมัคร:

24 พฤศจิกายน 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

24-27 มกราคม 2020 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ