“โครงการฝึกอบรมพิเศษ SIP รุ่น 75” เรียนรู้ธุรกิจ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจ และพัฒนาภาวะผู้นำ ธนาคารกรุงเทพได้จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับคุณแล้ว

ซึ่งก็คือ “โครงการฝึกฝึกอบรมพิเศษ SIP รุ่นที่ 75” ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงเดิอนกันยายนนี้ ถือว่าน่าสนใจมากหากคุณวางแผนจะเริ่มทำธุรกิจในอนาคต

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย

– ไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชา

– นักศึกษาปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

– นักศึกษาปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในประเทศ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

– นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไม่จำกัดชั้นปี

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน (ณ วันที่สมัคร) ยกเว้นผู้ที่มีเอกสารรับรองการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าจึงสามารถสมัครได้

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 63

 

วันที่จัดกิจกรรม:

9 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ไม่ระบุ

 

วิธีสมัคร:

ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่ sipbbl.doc@gmail.com โดยใช้เอกสารดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

– ใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน (ไทย / อังกฤษ)

– ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ไทย / อังกฤษ)

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (นำส่งวันสอบคัดเลือก)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ