สมัครด่วน!! ทุนรัฐบาลสโลวาเกีย เรียนต่อ ป. ตรี-โท-เอก ประจำปี 2019

รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักแจกทุนเรียนต่อที่ประเทศสโลวาเกีย ภายใต้โครงการ “The National Scholarship Programme of the Slovak Republic” โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนมอบให้แก่นักศึกษาชาติที่มีความประสงค์เรียนต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก นอกจากนี้ยังเป็นทุนที่มอบให้แก่นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และศิลปิน เพื่อไปศึกษา-วิจัยต่อที่สถาบันของรัฐในสโลวักอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมที่พักในมหาวิทยาลัย อาหาร(ฟรี) ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน แบ่งตามระดับของการศึกษา (มูลค่าตั้งแต่ 350 ยูโร (ประมาณ 13,000 บาท) ไปจนถึง 1,000 ยูโร /เดือน(ประมาณ 37,000 บาท)) และครอบคลุมค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ตรวจสอบสาขาที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสโลวาเกีย

-ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และศิลปินที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

-ผู้สมัครจะต้องสามารถอยู่อาศัย และศึกษาต่อได้ตลอดระยะที่กำหนด

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-รายละเอียดของหลักสูตรที่ศึกษา โดยอธิบายอย่างละเอียด

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานระดับการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.scholarships.sk/

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.scholarships.sk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ