Smeal College of Business มอบทุนระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Smeal College of Business มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ มูลค่า $2,500 เพื่อศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

$2,500 (ประมาณ 78,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ด้านธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 3.20

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครทุนการศึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

8 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ugstudents.smeal.psu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ