ทุน So International จาก Harvey Mudd College เรียนต่อปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่ USA ปี 2022

Harvey Mudd College เป็นวิทยาลัยเอกชนในเมืองแคลร์มอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 28 จากการจัดอันดับวิทยาลัยศิลปศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกา มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์หลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้นำสาขาต่างๆ ในอนาคต

เนื่องด้วยนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้เรียนจากต่างประเทศที่ต้องการเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันจึงได้มีการจัดตั้งทุนสนับสนุนทางด้านการเงิน So International สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่ Harvey Mudd College โดยผู้สมัครจำเป็นจะต้องมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมและมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Harvey Mudd College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติและไม่ใช่พลเมืองที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

– มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

– ต้องแสดงให้เห็นว่ามีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

So International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ