ทุนการศึกษา เรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่สถาบัน SOC ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนั้นขยายตัวมากขึ้น

ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะให้บริการผู้สูงอายุ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเฉพาะ “ค่าเรียน” ฟรีตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ: สัญญาในการใช้ทุน คือ จะต้องทำงานทางด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 2 – 4 ปี เพื่อทำการใช้ทุน โดยหักออกจากเงินเดือนทุกๆ เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– หลักสูตรสวัสดิการบริบาล (Socialwalfare Course) / หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

– ระยะเวลาของหลักสูตร 2 ปี

– เวลาเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 9.20 น. – 16.30 น. (พักกลางวัน 12.30 น. – 13.20 น.)

– จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต้องเรียนครบหลักสูตร 12 ปี)

– มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N2 ขึ้นไป

 

 ระยะเวลาในการสมัครทุน:

เดือนกรกฎาคม > ยื่นใบสมัคร และตรวจเอกสาร

เดือนกันยายน > ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียยน

เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม > ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทางไปเรียน

เดือนเมษายน > เปิดภาคเรียน

 

ปิดรับสมัคร:

เดือนกรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

educatepark

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ