ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท

เวทีการประกวดที่เราอยากจะเชิญชวนคุณให้มาเข้าร่วม กับการเฟ้นหาสุดยอดนักวางแผนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “Social Innovation Business Plan Contest 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการสมัคร:

ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

– นักเรียน มีอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักเรียน เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้

– แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

 

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักศึกษา เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้

– แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

– คนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทีมไม่เกิน 5 คน

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้

– แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

 

ระยะเวลาในการรับสมัครและกิจกรรม:

– เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- 31 พฤษภาคม 2562 โดยต้องส่งแผนฉบับย่อ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันประทับตราไปรษณีย์)

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562

– ผู้ผ่านเข้ารอบแรกเข้าร่วมการอบรม วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562

– นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ ภายในเดือน กันยายน 2562

– ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทั้งประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) และประเภทบุคคลทั่วไป ภายในเดือน กันยายน 2562

– มอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2562

 

เงินรางวัลและการสนับสนุน:

ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

– รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท

– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 10,000 บาท

 

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)

– รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท

– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 20,000 บาท

– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 10,000 บาท

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท

– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 50,000 บาท

– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 30,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/NIAThailand

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ