ทุนป.ตรี และป.โท ทุกสาขา เรียนต่อที่ University of Salford มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

University of Salford มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ  South-East Asia program

โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ University of Salford ในสหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £3,000 (ประมาณ 116,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศที่กำหนด Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar และ Singapore

-ต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนแล้วนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

เดือนกันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

beta.salford.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ