ภาควิชาฟิสิกส์แห่ง University of York มอบทุนส่วดลดค่าเล่าเรียน 50 – 100 เปอร์เซ็นต์

ภาควิชาฟิสิกส์แห่ง University of York มหาวิทยาลัยในอังกฤษ จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ หรือปริญญาโท (MSc) ด้านการวิจัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% หรือ 100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ หรือปริญญาโท (MSc) ด้านการวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สมัครเข้าเรียนในวิชาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทโดยการวิจัย

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะอื่นๆ ของ University of York

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าเรียนปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ หรือ ปริญญาโท (MSc) ด้านการวิจัย

แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.york.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ